Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 8/5/2020

09/05/2020 16:18
Xin chờ trong giây lát...