Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 8/5/2020

08/05/2020 21:30
Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 8/5/2020
Xin chờ trong giây lát...