Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 7/9/2020

08/09/2020 09:14
Xin chờ trong giây lát...