Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 7/5/2020

09/05/2020 16:17
Xin chờ trong giây lát...