Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 7/11/2020

07/11/2020 20:00
Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 7/11/2020
Xin chờ trong giây lát...