Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 7/10/2020

07/10/2020 21:02
Xin chờ trong giây lát...