Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 6/1/2021

06/01/2021 23:00
Xin chờ trong giây lát...