Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 6/10/2020

07/10/2020 07:01
Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 6/10/2020
Xin chờ trong giây lát...