Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 5/10/2020

05/10/2020 20:00
Xin chờ trong giây lát...