Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 4/11/2020

04/11/2020 20:07
Xin chờ trong giây lát...