Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 4/10/2020

05/10/2020 08:00
Xin chờ trong giây lát...