Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 29/10/2020

29/10/2020 19:53
Xin chờ trong giây lát...