Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 28/10/2020

29/10/2020 09:29
Xin chờ trong giây lát...