Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 26/9/2020

26/09/2020 19:32
Xin chờ trong giây lát...