Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 24/9/2020

24/09/2020 19:45
Xin chờ trong giây lát...