Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 24/11/2020

24/11/2020 20:21
Xin chờ trong giây lát...