Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 23/9/2020

23/09/2020 22:45
Xin chờ trong giây lát...