Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 23/10/2020

23/10/2020 20:59
Xin chờ trong giây lát...