Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 22/9/2020

22/09/2020 19:51
Xin chờ trong giây lát...