Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 2/11/2020

02/11/2020 19:49
Xin chờ trong giây lát...