Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 20/11/2020

20/11/2020 23:00
Xin chờ trong giây lát...