Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 20/10/2020

20/10/2020 20:00
Xin chờ trong giây lát...