Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 19/10/2020

19/10/2020 20:00
Xin chờ trong giây lát...