Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 18/9/2020

19/09/2020 10:44
Xin chờ trong giây lát...