Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 18/11/2020

18/11/2020 20:00
Xin chờ trong giây lát...