Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 18/10/2020

19/10/2020 00:44
Xin chờ trong giây lát...