Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 17/9/2020

19/09/2020 16:57
Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 17/9/2020
Xin chờ trong giây lát...