Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 17/11/2020

17/11/2020 19:23
Xin chờ trong giây lát...