Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 17/10/2020

17/10/2020 19:16
Xin chờ trong giây lát...