Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 16/5/2020

16/05/2020 21:22
Xin chờ trong giây lát...