Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 16/10/2020

16/10/2020 20:22
Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 16/10/2020
Xin chờ trong giây lát...