Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 15/9/2020

15/09/2020 22:24
Xin chờ trong giây lát...