Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 15/11/2020

15/11/2020 23:00
Xin chờ trong giây lát...