Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 14/9/2020

15/09/2020 11:38
Xin chờ trong giây lát...