Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 14/10/2020

14/10/2020 19:47
Xin chờ trong giây lát...