Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 13/9/2020

15/09/2020 11:31
Xin chờ trong giây lát...