Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 13/112020

13/11/2020 19:45
Xin chờ trong giây lát...