Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 12/9/2020

13/09/2020 15:45
Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 12/9/2020
Xin chờ trong giây lát...