Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 12/10/2020

12/10/2020 20:00
Xin chờ trong giây lát...