Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 11/9/2020

11/09/2020 22:18
Xin chờ trong giây lát...