Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 11/5/2020

12/05/2020 17:28
Xin chờ trong giây lát...