Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 11/11/2020

11/11/2020 19:21
Xin chờ trong giây lát...