Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 11/10/2020

11/10/2020 22:00