Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 1/10/2020

01/10/2020 19:30
Xin chờ trong giây lát...