Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 10/9/2020

10/09/2020 20:00
Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 10/9/2020
Xin chờ trong giây lát...