Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 10/5/2020

10/05/2020 20:29
Xin chờ trong giây lát...