Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 10/10/2020

10/10/2020 22:19
Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 10/10/2020
Xin chờ trong giây lát...