Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 08/10/2020

08/10/2020 20:45
Xin chờ trong giây lát...