Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 02/10/2020

03/10/2020 15:49
Xin chờ trong giây lát...