Thời sự tổng hợp ngày 19/9/2020

19/09/2020 23:00
Xin chờ trong giây lát...